ІНСТРУКЦІЯ начальника цивільного захисту

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 Директор  Обухівського МНВК

______________ І.М. Шимоненко              

ІНСТРУКЦІЯ

начальника цивільного захисту (цивільної оборони) Обухівського МНВК з питань дій у режимах діяльності об'єктової ланки Функціональної підсистеми “Освіта і наука України” Єдиної державної системи цивільного захисту (запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру)

І. Загальні положення

          У відповідності з вимогами Наказу Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009р. № 814 “Про Положення про Функціональну підсистему “Освіта і наука України” Єдиної державної системи цивільного захисту (запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру)” начальником Цивільного захисту (цивільної оборони) Обухівського МНВК є директор.

          Начальник Цивільного захисту (Цивільної оборони) комбінату несе особисту відповідальність за забезпечення постійної готовності навчального закладу до сталого функціонування у випадку раптового нападу противника, в режимах повсякденної діяльності, надзвичайної ситуації, надзвичайного (воєнного) стану, збереження життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу та працівників, матеріальних цінностей, забезпеченість засобами колективного і індивідуального захисту, майном та засобами цивільного захисту згідно встановлених норм, підготовку органів управління, сил ЦЗ (ЦО) і структурних підрозділів комбінату до дій в умовах загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, у період надзвичайного (воєнного) стану.

          При виконанні завдань цивільного захисту, начальник Цивільного захисту (Цивільної оборони) комбінату керується Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, Наказами МОН молодьспорту і МНС України, іншими нормативно-правовими актами, які діють у сфері цивільного захисту (цивільної оборони), цією інструкцією.

          Начальник Цивільного захисту (Цивільної оборони) – директор комбінату з питань організації і виконання заходів цивільного захисту підпорядковується начальнику Цивільного захисту (Цивільної оборони) — відділу освіти Обухівскої райдержадміністрації. Начальник Цивільного захисту ( Цивільної оборони) комбінату здійснює керівництво цивільним захистом через штаб цивільного захисту.

II. Функціональні обов'язки

          2.1. В режимі повсякденної діяльності на начальника Цивільного захисту (Цивільної оборони) комбінату покладається прийняття рішень щодо:

          - розроблення плану цивільного захисту навчального закладу;

          - організації управління цивільним захистом, здійснення оповіщення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації (НС), інформування працівників і учнів про характер розвитку НС і їх дії, вжитих заходів;

          - організації взаємодії органів управління, сил ЦЗ (ЦО) і структурних підрозділів з органами управління з питань цивільного захисту Обухівського району і м. Київ, іншими закладами, установами, підприємствами і організаціями, які беруть участь у попередженні та ліквідації надзвичайних ситуацій;

          - створення органів управління, служб невоєнізованих формувань цивільного захисту (цивільної оборони), укомплектування їх особовим складом, оснащення засобами індивідуального захисту, приладами, спеціальною технікою, табельним майном згідно встановлених норм;

          - забезпечення готовності підвальних та інших заглиблених приміщень комбінату до використання, як засобів колективного захисту;

          - створення недоторканого матеріально-технічного і фінансового резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

          - накопичення, зберігання та підтримання в готовності до застосування засобів індивідуального захисту, приладів та іншого майна цивільного захисту;

          - завчасної підготовки комбінату до здійснення евакуаційних заходів;

          - організації інженерного захисту, пожежного захисту, радіаційного та хімічного захисту, медичного захисту, оповіщення та зв'язку, охорони громадського порядку, енергозабезпечення, автотранспортного забезпечення, фінансового забезпечення, матеріально-технічного забезпечення заходів цивільного захисту;

          - підготовки органів управління, сил ЦЗ (ЦО) і структурних підрозділів Комбінату до виконання заходів цивільного захисту і дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

          - реалізації в комбінаті державної політики у сфері цивільного захисту;

          - запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, з цією метою розроблення та впровадження в комбінаті попереджувальних організаційних, технічних і спеціальних заходів;

          - підтримання в постійній готовності до дій за призначенням сил та засобів, залучених до мережі спостереження і лабораторного контролю;

          - навчання працівників і студентів комбінату способами захисту від вражаючих чинників надзвичайних ситуацій.

          2.2. В режимах підвищеної готовності, надзвичайної ситуації начальник Цивільного захисту ( Цивільної оборони) комбінату виконує функціональні обов'язки у відповідності з Положенням про об'єктову ланку територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, Планом дій органів управління, сил ЦЗ (ЦО) і структурних підрозділів Комбінату у режимах функціонування об'єктової ланки.

          В режимах надзвичайного та воєнного стану начальник Цивільного захисту (Цивільної оборони) комбінату діє у відповідності з законодавством України стосовно правових засад щодо впровадження надзвичайного воєнного стану.

 

 

Ознайомлені:

СЛУЖБА МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ЦО – директор

Обухівського МНВК

______________ І.М. Шимоненко              

СЛУЖБА МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ

Служба медичного захисту  формується з числа працівників комбінату.

І. Особливості  комбінату та території, що до неї прилягає.  (характеристика об’єкту)

ІІ. Наказ: “ Про організацію і ведення  цивільної оборони ”.

ІІІ. Завдання: 

 1. Організація своєчасних робіт по евакуації людей та майна комбінату із зони НС.
 2. Підготовка місць збору  уражених та надання першої медичної допомоги особистим складом та силами вчителів, що проходили курс медико-санітарної підготовки.
 3. Виконання правил особистої безпеки у процесі виконання пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт.

 ІV. Організаційна структура

п/п

Склад формування

Кількість

П.І.Б

Посада в комбінаті

Тел., дом. адреса

1

Начальник служби

1

Панченко Н.М.

Учитель з предмету «Медичне забезпечення»

 

2

Члени служба

2

Каспарова Н.І.

Техпрацівниця

 

Калашник Л.О.

Заступник з господар. частини

 

 

 

 1. Функціональні обов’язки командира (начальника поста) і особового складу.

Командир поста  зобов’язаний:

-  Знати  склад  поста, його завдання  та можливості: рівень підготовки, моральні й ділові якості підлеглих;

-  Постійно вдосконалювати особисту підготовку з медичних знань, проводити з особовим  складом поста заняття із загальної та спеціальної підготовки;

-  Вміло керувати роботою поста, постійно підтримувати зв’язок з іншими формуваннями;

-  Чітко виконувати поставлені завдання, виявити ініціативу в випадку  необхідності самостійно прийняти рішення;

Особовий склад  групи зобовязаний:

-  Вміти  надавати першу медичну допомогу потерпілим;

-  Вміти зупинити і зменшити кровотечу;

-  Знати засоби транспортування потерпілих.

 VІ.  Схема  оповіщення, місце і час збору особового складу.

 VІІ.   Взаємодія  групи з  іншими  формуваннями

 1. Виведення учнів у разі пожежі, вибухів на найближчих підприємствах .
 2.  Евакуація учнів у безпечні райони у разі радіоактивного забруднення місцевості.

 VIII. План – графік дій.

 

 

Командир ланки                                                                  Н.М. Панченко

 

 

І. Особливості комбінату та території, що до неї прилягає (характеристика об’єкту) .

 

          Загальна площа ____________________ складає ______________ м2. Площа

                                       (назва учбового закладу)

будівлі ________ м2. Будівля споруджена із _____________________ і має

                                                                                          (назва будівельного матеріалу)

______ поверхів.

                                                                                                             

Перекриття __________________________. До телефонних та радіо мереж

                          (назва будівельного матеріалу)

Підключена _________________________________, до електричних мереж –

                              підземним кабелем, повітряною лінію)

____________________.

            (кабелем, повітряною лінію)

 

          Водопостачання___________________,теплопостачання______________________, каналізаційне забезпечення ______________________. Постійний склад _______ чол., учнів __________ чол.. Учбовий процес здійснюється в ____________ змін.

                                                                                                   

                                                                                 

Внаслідок виникнення надзвичайної ситуації у закладі може виникнути небезпека ураження навчальної зміни, яка нараховує _________ чол.. постійного складу і ___________ учнів.

Для ведення громадського порядку і рятувальних робіт у закладі створені такі об’єктові формування: ланка охорони громадського прядка, ланка аварійно-протипожежного стану, служба медичного захисту, ланка зв’язку і оповіщення.

Для захисту органів дихання створено запас ватно-марлевих пов’язок на ______ відсотків найбільшої навчальної зміни.

 

  

Командир ланки                                                                  Н.М. Панченко

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ЦО – директор

Обухівського МНВК

______________ І.М. Шимоненко              

 

 

ПЛАН

Графік дій

Ланка служби медичного захисту цивільної оборони (цивільного захисту)  складається з __3_ чол.

Приведення в готовність ланки здійснюється за розпорядженням начальника штабу цивільної оборони (цивільного захисту).

Основні завдання:

Надання першої долікарської допомоги до прибуття кваліфікованої медичної допомоги, участь в ліквідації наслідків стихійного лиха на території комбінату.

 

з/п

Заходи, які проводяться

Термін виконання

Виконавці

Необхідні документи

1

Одержання завдання від начальника ЦО (ЦЗ) закладу освіти

 

Командир групи

Розпорядження

2

Оповіщення та збір особового складу  ланки  

  Місце збору  учительська

 

Командир групи

Схема оповіщення

3

Перевірка укомплектованості групи, постановка завдань

 

Командир групи

Штатно-посадовий список

4

Взяття табельного майна, доукомплектування.

 

Командир групи,

зав. складом

Табель оснащення

5

Підготовка екіпіровки, підгонка табельних засобів, підготовка аптечок  

 

Особовий склад групи

Табель оснащення

6

Доповідь начальнику цивільної оборони (цивільного захисту) закладу про готовність ланки до роботи

 

Начальник служби

Панченко Н.М.

7

Організація спеціальної підготовки особового складу

 

Командир групи

План дій органів управління і сил

 

 

          Начальник служби

медичного захисту                                                       Н.М. Панченко

 

РОБОЧА ПАПКА КОМАНДИРА ЛАНКИ Зв’язку і оповіщення

ОПИС

документів командира ланки

  

з/п

 

Найменування документів

Кількість аркушів

 

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ЦО – директор

Обухівського МНВК

______________ І.М. Шимоненко              

Ланка зв’язку і оповіщення

Ланка зв’язку і оповіщення створюється з учителів  Обухівського МНВК в кількості 4-ох осіб.

Ланка призначена для інформування працівників комбінату, штабу та невоєнізованих формувань, для порядка і дисципліни, під час НС.

І. Особливості  комбінату та території, що до неї прилягає.  (характеристика об’єкту)

ІІ. Наказ : “ Про організацію і ведення  цивільного захисту (цивільної оборони) в 2016-2017 навчального року ”.

ІІІ. Завдання: 

 1. Забезпечити первісною інформацією  комбінат, про надзвичайні ситуації .
 2. Не допускати випадків паніки, розповсюдження хибних пліток.
 3. Підтримувати порядок і організаційність.

ІV. Організаційна структура

п/п

Склад формування

Кількість

П.І.Б

Посада в комбінаті

Тел., дом. адреса

1

Командир групи

1

Косян В.В.

секретар

0987998893

2

Члени ланки:

3

Здоренко П.Г.

Вчитель водіїв

0975632797

 

Калашник  Л.О.

Бухгалтер

0982881863

Каспарова Н.І.

прибиральниця

0636916985

 

 1. Функціональні обов’язки командира і особового складу.

Командир ланки зобов’язаний:

-  Знати склад формування, його завдання і можливості;

-  Знати рівень підготовки, моральні та ділові якості підлеглих;

-  Постійно вдосконалювати особисту підготовку з ЦО, проводити з особовим складом формування заняття із загальної та спеціальної підготовки;

-  Вміло керувати роботою групи й постійно взаємодіяти з іншими формуваннями;

-  Рішуче і енергійно добиватися виконання поставлених завдань, проявляти ініціативу й у разі необхідності самостійно приймати рішення відповідно до обстановки, не чекаючи наказів старших начальників.

Особовий склад групи зобов’язаний: 

-  Знати особливості комбінату та її території, що до неї прилягає;

-  Знати місце розташування підрозділу міліції, що знаходиться найближче, його телефон;;

-  Про всі випадки порушення порядку й дисципліни повідомляти командиру групи відповідно до встановленого порядку.

VІ.  Схема  оповіщення, місце і час збору особового складу.

VІІ. Схема термінової евакуації на випадок сигналу “Заміновано” (маршрут евакуації, відповідальні).

1.Оповіщення постійного складу комбінату та учнів за допомогою встановленого сигналу (двійний дзвінок).

2.Проведення організованого виведення зі комбінату  за раніше розробленими схемами на поверхах, або організовано по сходах класами під керівництвом викладачів які проводять урок.

3.Збір класів та постійного складу в встановлених безпечних місцях.

4.Переконатися, чи всі вийшли зікомбінату.

5.Визначення послідовності винесення матеріальних цінностей комбінату, якщо є час.

6.Виклик міліції (тел. 102, але райвідділу району), працівників управління НС (5-02-46), частин пожежної охорони (103,5-17-42).

7.Виставлення постів зустрічі та супроводу працівників міліції і т. ін.

 

VІІІ. Взаємодія групи з іншими формуваннями

 

Командир ланки                                                                            В.В. Косян

 

 

І. Особливості комбінату та території, що до неї прилягає (характеристика об’єкту) .

 

          Загальна площа ____________________ складає ______________ м2. Площа

                                       (назва учбового закладу)

будівлі ________ м2. Будівля споруджена із _____________________ і має

                                                                                          (назва будівельного матеріалу)

______ поверхів.

                                                                                                            

Перекриття __________________________. До телефонних та радіо мереж

                          (назва будівельного матеріалу)

Підключена _________________________________, до електричних мереж –

                              підземним кабелем, повітряною лінію)

____________________.

            (кабелем, повітряною лінію)

 

          Водопостачання___________________,теплопостачання______________________, каналізаційне забезпечення ______________________. Постійний склад _______ чол., учнів __________ чол.. Учбовий процес здійснюється в ____________ змін.

                                                                                                   

                                                                                  

Внаслідок виникнення надзвичайної ситуації у закладі може виникнути небезпека ураження навчальної зміни, яка нараховує _________ чол.. постійного складу і ___________ учнів.

Для ведення громадського порядку і рятувальних робіт у закладі створені такі об’єктові формування: ланка охорони громадського прядка, ланка аварійно-протипожежного стану, служба медичного захисту, ланка зв’язку і оповіщення.

Для захисту органів дихання створено запас ватно-марлевих пов’язок на ______ відсотків найбільшої навчальної зміни.

 

 

Командир ланки                                                                  В.В. Косян

 

 

ОБУХІВСЬКИЙ МІЖШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ

 

Н А К А З

 

08 січня  2014 року                         м. Обухів                                       № 8-ІІ

 

Про організацію і ведення цивільного

захисту (цивільної оборони)

в 2016-2017 навчальному році

 

      Згідно із Законом України «Про цивільну оборону України», постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 03.09.2009 № 814, Положенням «Про функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 17.01.2002 № 27,   Положенням про невоєнізовані формування ЦО та норми оснащення їх матеріально-технічними засобами

НАКАЗУЮ:

1.Взяти до відома, що начальником цивільної оборони комбінату є  директор  Обухівського МНВК — Шимоненко І.М.

 

2. Для керування силами і засобами ЦЗ (ЦО), їх матеріального забезпечення, організації навчання особового складу призначити:

начальником штабу

Балукова В.В.,

заступника директора з

заступником начальника ЦЗ (ЦО)

з евакуації                             

Гуменюк Н.В.,

Секретар керівника;

заступником начальника ЦЗ (ЦО)

з матеріально-технічного забезпечення

Калашник Л.О.

завгоспа;

заступником начальника ЦЗ (ЦО)

з питань захисту                                    

Здоренко П.Г.

вчителя предмета «Атосправи»;

заступником начальника ЦЗ (ЦО)

із загальних питань                           

Балукова В.В.,

заступника директора з

начальником служби   медичного захисту          

Панченко Н.М.,

вчителя з предмета «медичне забезпечення»;

начальником служби інформації  та зв`язку  

Косян В. В.,

Секретар керівника;

 

3. Створити такі органи управління:

3.1. Комісію з надзвичайних ситуацій у складі:

голова комісії                  

керівник об`єкту

Шимоненко І.М.,

директор комбінату

 

члени комісії

заступник начальника ЦЗ (ЦО) із загальних питань

Балукова В.В.,

заступник директора з

 

начальник штабу ЦЗ (ЦО)

Балукова В.В

заступник директора з

 

заступник начальника ЦЗ (ЦО)  з евакуації

Косян В. В.,

Секретар керівника;

 

заступник начальника ЦЗ (ЦО)  з МТЗ

Калашник Л.О.

завгосп

3.2. Штаб ЦЗ (ЦО) у складі:

Начальник  штабу

Балукова В.В

заступник директора з НВР;

Помічник начальника штабу

Здоренко П.Г.

вчителя предмета «Атосправи»;

Члени штабу:

Балукова В.В

заступник директора

 

Панченко Н.М.,

начальник служби медичного

захисту, вчителя з предмета «медичне забезпечення»;

 

Здоренко П.Г.

командир ланки охорони громадського порядку, вчитель с\к;

 

Косян В. В.,

командир ланки зв’язку та оповіщення, секретар керівника;

Оперативна група у

Зануда М.В.,

Майстер в\н

складі:

Говорун А.М.,

Майстер в\н

 

4. Для проведення рятувальних та інших робіт у зонах забруднення, стихійного лиха, аварій і катастроф, а також для проведення інших заходів ЦО  утворити такі невоєнізовані формування:

   4.1. Ланка аварійно-протипожежного захисту:

Командир ланки:

Балукова В.В

 

заступник директора з НВР;

Члени ланки:

Говорун А.М.,

Майстер в\н

 

Зануда М.В.,

Майстер в\н

 

Андрущенко Ю.М.

Майстер в\н

    4.2.Служба медичного захисту:

Начальник служби:

Панченко Н.М.,

Учитель з предмета «медичне забезпечення»; ;

Члени служби:

ЗдоренкоП.Г.

учитель  з професії «автосправи»

 

Калашник Л.О.

бухгалтер

    4.3.Ланка охорони громадського порядку:  

Командир ланки:

ЗдоренкоП.Г.

учитель  з професії «автосправи»

Члени ланки:

Каспарова Н.І.

прибиральниця

 

Калашник Л.О.

бухгалтер

    4.4.Ланка зв’язку і оповіщення:

Командир ланки:

Косян  В.В.

Секретар керівника;

Члени ланки:

Каспарова Н.І.

прибиральниця

 

 

 

 

 

 

 

5. Начальнику штабу ЦЗ (ЦО) Балуковій В.В. разом із керівниками невоєнізованих формувань розробити та подати для затвердження план підготовки ЦЗ (ЦО) об`єкту на 2016-2017 навчальний рік.

До 21.01.2017р.

6. Начальнику штабу ЦЗ (ЦО) Балуковій В.В. розробити та подати на затвердження начальнику ЦЗ (ЦО) функціональні завдання та функціональні обов’язки посадових осіб та невоєнізованих формувань в цілому.

                      До 29.01.2017

 

 1. Всім призначеним посадовим особам з ЦЗ (ЦО):

7.1.                        Розробити та подати на затвердження начальнику ЦЗ (ЦО) особисті плани дій (папки робочих документів);

До 02.02.2017

 

7.2.                        Забезпечити запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і запровадження заходів у Обухівському МНВК щодо зменшення збитків та втрат у разі їх виникнення.

Постійно

 

7.3.                        Забезпечити оповіщення співробітників комбінату про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій.

У разі виникнення надзвичайної ситуації

 

8.Контроль за виконанням наказу  залишаю за собою.

  

Начальник ЦЗ (ЦО)

Директор

Обухівського МНВК                                                         І.М. Шимоненко